Fri från migrän med yoga

Pulserande huvudvärk, illamående, känslighet mot ljus, ljud och dofter. Det är några av symtomen den som lider av migrän får utstå. Omkring 15 procent av befolkningen uppskattas lida av återkommande migränanfall. Migrän är klassad som en kronisk sjukdom, men yoga kan vara ett alternativ för den som vill mildra anfallen – eller rent av bli fri från dem.  

Migrän är en neurologisk sjukdom, där nerverna påverkar hjärnans blodkärl, som i sin tur ger upphov till smärta. Den smärtan är Per Söder väl bekant med. Fram tills för 20 år gick hans liv till stor del ut på att parera och hantera de återkommande och ofta svåra migränanfallen. Det var standard att ligga till sängs de första dagarna på en semester, att alltid planera för hur han skulle kunna ta sig hem från jobbet om han fick ett anfall, att alltid ha mediciner till hands.

– Att leva med migrän är som att leva i parallellt universum. Det är som att vara en vampyr. Man ligger som i en kista när det är ljust, sen kravlar man upp när det blir mörkt. Jag har haft rejäla anfall, kräkts en gång i halvtimmen i ett dygn. Men efter att ha träffat deltagare på mina kurser, så inser jag att jag trots allt varit ganska lindrigt drabbad jämfört med många andra.

Till slut nådde han en punkt i livet då de återkommande anfallen var svåra att leva med. Då kom han i kontakt med yoga, något som kom att sätta punkt för migränen som ständigt sällskap. Det gjorde så stort intryck på honom att han utbildade sig till yogalärare. Sedan dess har han lärt över 1000 personer teknikerna att med yoga lindra eller bli av med sin migrän.

Yoga med extra effekt mot migrän

Så vad är det yoga kan göra för att öka livskvaliteten för den som dragits med migrän under en längre tid?

– Vissa yogapass tycks vara särskilt gynnsamma vid migrän, men andra skulle troligen kunna ge samma effekt. Just den typ av yoga som jag kom i kontakt med, kundalini eller mediyoga, verkar ha extra stor effekt på nervsystemet. Det skapar en harmoni i kroppen.

Och det är också första steget för den som söker sig till Per Söder för hjälp; att skapa harmoni i kroppen.

– Det gör att man känner resultat. Ofta är det folk med mycket driv som kommer till mig för att få hjälp med sin migrän och de vill ofta att det ska hända något. Typ A personligheten är vanlig bland personer med migrän. Migrän ger ofta spänningar, värken ger ständig anspänning och när man börjar göra rygg, nack- och käkövningar, kan spänningarna släppa. Det kanske inte rår på huvudvärken i början, men det kan ge en känsla av att må bättre.

Detta steg gör man 40 dagar i rad, utan uppehåll. Nästa steg i upplägget är att öka blodflödet till hjärnan, sju minuter varje dag.

– Det är inget som lockar den som har ett pågående anfall, men det kan förebygga anfall. Migrän börjar ofta med en låsning i blodflödet, och då behöver man få i gång flödet, därför kan övningen vara bra innan ett anfall börjar. Vissa har svårt att göra övningarna för detta på grund av en annan smärtproblematik. Då kan skulderstående vara ett alternativ.

Per Söder

Per Söder är yogalärare med yoga som behandling av migrän som specialitet. Han driver Yogamottagningen och Studio Yoga Arenastaden tillsammans med sin fru Anita Davén-Söder och har skrivit flertalet böcker om yoga. Hans yogapass finns även tillgängliga på Yogobe.se.

Andning som förebygger

Steg tre i behandlingen är att lära sig andas ordentligt, något som egentligen är det centrala enligt Per Söder.

– Egentligen borde det vara steg ett, men många som lidit av migrän under lång tid klarar helt enkelt inte av att hålla fast i en rutin där de ska börja med att göra andningsövningar 40 dagar i sträck. Man tappar dem på vägen, de upplever inte lika snabbt att de får resultat.

Dessa tre steg, med övningar för att släppa på spänningar, sedan för att öka blodflödet i hjärnan och till slut att lära sig andas mer effektivt, tar 40 dagar vardera.

– Men det är individuellt hur snabbt det går. En del trivs bra med att låta första steget ta längre tid.

Att kundaliniyoga – eller mediyoga, som är en yogaform med rötterna i kundalini – är extra effektfull vid migrän tror Per Söder handlar om att yogaformen alltid varvar kraftfull rörelse med vila och att allt är kopplat till det djupa andetaget. Den så kallade eldandningen är en hörnsten inom kundaliniyoga.

– Efter de tre stegen så har du fått redskapen, sen får du hitta din väg. En del upplever till exempel att själva eldandningen kan hjälpa till att häva ett anfall som är på väg. Men vanligast är att man behöver underhålla sin yoga. Det ska inte ses som en kur man genomgår och sen är det klart. Men den som har erfarenhet av allvarlig migrän, tar det ofta på allvar och gör yoga varje dag för att förhindra nya anfall. Själv blev jag ju till exempel yogalärare. För att då får jag göra så mycket yoga som möjligt och samla på mig olika yogapass och rutiner!

Migrängeneratorn avstängd

Och för Per Söder själv har den investeringen gett avkastning. Från att ha haft återkommande, handikappande migrän som en naturlig del av tillvaron, är han nu helt fri från anfall.

– Jag kan inte får ont i huvudet längre, min migrängenerator har lagt av. Det är som att ett nytt spår har uppstått i hjärnan, och det gamla har vuxit igen. Jag har försökt med rödvin, lukta på aceton, åka tåg på morgonen när ljuset börjar flacka och så vidare. Men nej, det ger mig inte migrän längre. Jag upplever fortfarande samma skräck när jag utsätter mig för sådant som tidigare triggade ett anfall, men jag får inga anfall som följd.

Den som lider av spänningshuvudvärk kan också ha glädje av den här yogabehandlingen och då kan det ibland vara effektivt även när man har ont.

– Spänningshuvudvärk får man ofta när man är stressad och spänd. Migrän är mer en slags avspänningshuvudvärk. Klassiskt är att man har spänningshuvudvärk under veckan och biter ihop, sen kommer migränen på helgen när man är ledig och slappnar av.

Och trots att migrän anses vara en kronisk, obotlig sjukdom som vården ofta menar att vi får lära oss leva med, så vill han ingjuta hopp hos den som är drabbad.

– Det går att göra något åt. Även om yoga kanske inte är lösningen för alla, så kan det hjälpa många att leva utan migrän, snarare än att lära sig leva med migrän.

 

Yoga dig fri från migrän i tre steg:

  • 40 dagar i sträck med övningar som minskar spänningar i kroppen.
  • 40 dagar i sträck för att öka blodflödet i hjärnan.
  • 40 dagar i sträck med andningsövningar.Därefter yoga som underhåll, för att förebygga anfall.

Text Ulrika Hoffer Foto Istock/Jan Malmström (porträtt)