Vill du leda träning utomhus? Här är vad som gäller!

Att erbjuda träning utomhus, enskilt eller i grupp, är både praktiskt och kostnadseffektivt, då det inte kräver fasta kostnader för lokaler. Dessutom är det många som gillar att träffas i en park och motionera utomhus, speciellt det senaste året då vi levt med coronapandemin som gjort att många valt bort inomhusträning.

Men vad får man göra som arrangör – och vad får man inte göra?

Magnus Björkman, parkingenjör Stockholm stad förklarar:

– Det är ordningslagen som reglerar vad som gäller för de allmänna ytorna i en stad, vilket innebär att vissa saker kräver tillstånd från Polisen, som också är den myndighet som står för tillsynen. Dessutom kan det finnas lokala föreskrifter som varierar runt om i landet.

En diskussion som pågår är om kommersiella aktörer ska få slita på allmänna ytor, utan kostnad.

– Exempelvis backträning sliter väldigt hårt på gräsmattorna och det måste man som parkbesökare ta hänsyn till. Men det gäller alla parkbesökare.

Du får (utan tillstånd):

  • Hålla pass och ge personlig träning i parker och allmänna ytor som till exempel utegym och badstränder.

Du får INTE (utan tillstånd):

  • Spela musik i högtalare.
  • Ställa upp skyltar och vepor.
  • Hindra andra att använda exempelvis utegym eller parkytor.
  • Använda ett område permanent.
  • Ställa upp bord med exempelvis reklam, smakprover eller liknande.

Text Ulrika Hoffer Foto Istock