Nya lagar som påverkar ditt företag 2022

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2022. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Ny anmälan om avstämning

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivare att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte blivit inlämnad i tid.

Enklare regler vid tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat att vissa kostnadsersättningar vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas.

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Riksdagen har beslutat att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning blir förstärkt så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner.

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning. Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr.

Höjt tak och andra ändringar i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Taket i sjukförsäkringen är höjt från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Övriga beslut handlar bland annat om ändrade regler för äldre och flexiblare hantering av arbetstid vid deltidssjukskrivning. Höjt tak i sjukförsäkringen träder i kraft 1 januari 2022, övriga beslut gäller från 1 februari 2022.

Jobbskatteavdrag

Riksdagen har beslutat om ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster.

Skattereduktion på inventarieköp

Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion. Förutsättningen för att få skattereduktionen är bland annat att inventarierna finns kvar i näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som slutar 31 december 2022 eller senare. Och det är först i bokslutet som avslutas 31 december 2022 (eller senare, vid brutet räkenskapsår) som skattereduktionen kommer att tillgodoräknas.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock