Sjukförsäkringsavgift och karensdagar för dig med enskild firma

De dagar i början av en sjukskrivning som man inte får ersättning för kallas karensdagar. En aktiv enskild näringsidkare kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte har gjorts. Ju fler karensdagar, desto lägre blir sjukförsäkringsavgiften. Sjukförsäkringsavgiften är en del av egenavgifterna. På den del av den sammanlagda inkomsten (av både tjänst- och näringsverksamhet) som överstiger 10 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar (525 000 kronor under 2023).

Sjukförsäkringsavgiften beroende på antal karensdagar

1 dag – 3,88 procent
7 dagar – 3,64 procent
14 dagar – 3,57 procent
30 dagar – 3,35 procent
60 dagar – 3,08 procent
90 dagar – 2,90 procent

För dig med aktiebolag gäller samma regler som för den som är anställd, vilket innebär att arbetsgivaren (det vill säga du) betalar sjukersättning baserad på den lön du tar ut, det vill säga sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Mer information om detta finns på Försäkringskassans hemsida.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock