Skattefria förmånscyklar – nya regler

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor inte ska tas upp till beskattning.

Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på cirka 15 000 kronor. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde bli beskattad för det överskjutande beloppet.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa.

En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Källa: regeringen.se

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock