Ny momslag från 1 juli

1 juli 2023 införs en ny momslag. Den nya momslagen är en omarbetning av nuvarande momslag och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

Den nuvarande lagen är från 1994 och efter många tillägg och omskrivningar har den upplevts som krånglig och svåröverskådlig. Den nya momslagen är en omarbetning av den nuvarande momslagen och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

Momslagen får ny struktur, modernare språk och är anpassad till momsdirektivets begrepp, struktur och systematik. Lagen är uppdelad i 24 kapitel som i stor utsträckning följer momsdirektivets uppdelning.

Det blir också följdändringar i flera lagar och tanken är att alla frågor som rör moms ska finnas i en och samma lag.

Bestämmelser i speciallagar förs in i momslagen

I den nya lagen kommer det även att införas bestämmelser om särskilda ordningar för moms vid distansförsäljningar av varor och tjänster samt vissa bestämmelser om frihet från skatt vid import med mera som endast avser moms. Dessa regler har funnits i speciallagar tidigare men tas nu alltså in i momslagen.

Text Account on us Foto Istock