Nordic Reflexology Network (NRN) höll sitt årliga möte i januari

På årets NRN-möte den 27 januari deltog Finland, Sverige, Norge och Danmark med totalt 12 deltagare. Danmark var värdland och mötet hölls via zoom. Helene Rühling som representerar Kroppsterapeuterna internationellt för zonterapi rapporterar från mötet.

”De ämnen vi hade på agendan detta år var: forskning i respektive land, utbildningsstandard och lagar och regler.

Norge

Norge har under en lång tid arbetat tillsammans med ett forskningsinstitut i Tromsö där de har haft en forskningsstudie

En skola i Norge har höjt standarden för utbildning till zonterapeut. Där går man fyra år på deltid. Man börjar med två års studier i basmedicin, etik och andra grundläggande kunskaper som behövs i yrket. Därefter kan man välja vilken alternativ/komplementär utbildning man önskar. Totalt antal timmar blir cirka 3000 och studieformen kallas ”Fackskola”

Man satsar även på att ha samarbeten med företag som Biosan och Farmateket.

Norge kämpar även med att sänka momsen på sina behandlingar. Vi i Sverige är vana vid moms men i Norge har det bara funnits några år och norrmännen är inte så glada över det.

Länkar att titta på:
https://tunmed.no/pages/studie.asp?id=152
https://nafkam.no/en/om-nafkam/nafkams-advisory-group

Sverige

I Sverige kan du välja att gå ett eller två år i zonterapiutbildning. Inga större förändringar här i nuläget vad gäller utbildningsnivån. Vi har en god utbildningsstatus i Sverige och krav för att få gå med i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Precis som i de andra nordiska länderna brottas vi med ”helg”-utbildningar med betydligt lägre nivå på kunskaper. Där är det givetvis kunden som måste vara uppmärksam på vilken typ av terapeut man väljer att gå till.

Åldrarna för sökande till zonterapiutbildningen har i samtliga länder gått ner. Största gruppen är 25-40 år. Vilket är bra för i nuläget är det många äldre som är på väg att sluta jobba inom yrket.

Finland

Finland har några projekt på gång och även några utförda. De har haft problem med politiska partier som motarbetar all form av komplementära utbildningar och yrken och man arbetar intensivt för att det trycket ska minska.

Danmark

Danmark är fortfarande ett ledande land när det gäller i vilken utsträckning befolkningen använder sig av komplementära behandlingar. Men även där har de fått göra om utbildningar för att klara trycket från vissa politiska partier. Detta har i sig inte enbart varit negativt. Utbildningsnivån har höjts och man har sett över samtliga utbildningar. Danska zonterapeuter har fortfarande en stor del av sina kunder via försäkringsbolag. 80 procent av samtliga kunder får pengar för behandling hos zonterapeut via försäkringsbolag. Många nya terapeuter har dock fått stänga igen sina kliniker på grund av sviktande kundunderlag under pandemin.

Sverige blir värdland för NRN:s möte 2024.”

Text Helene Rühling Foto Istock