Mia Josjö: Att möta världen där den är

Det lilla kan jag spegla i det stora. Varje människa och verksamhet gör skillnad och tillsammans blir vi starkare och skapar förutsättningar att hjälpa såväl individ som göra skillnad i samhället. När vi står mitt i en stor förändring är det viktigt att vara rädd om våra energier och göra rätt saker. Att ställa sig frågan varför skapas ett förbund och mitt svar på det är vikten av att samlas och stärkas. En plats och tillhörighet.

Vi ställer in så mycket idag i hela världen, så även i vår värld, och det ger oss tid och möjlighet att se om vårt hus. Det gäller både förbundet och våra egna verksamheter.
Det är en period då det finns tid att se saker med nya ögon och utvärdera det vi gör för att stärka upp från grunden inför framtiden. Vi har vänt och vridit på många stenar under våren och sommaren. I september kunde välkomna vår nya generalsekreterare Desiree Blomberg och nu blickar vi framåt och skapar förutsättningar för ett ännu starkare och bättre yrkesförbund.

Krisen påverkar vår hälsa, våra liv och våra jobb, och det är av största vikt att samhället arbetar för att dämpa konsekvenserna av krisen. Där är vi nyckelspelare för att stärka alla från individer till grupper såväl fysiskt som psykiskt.

Journalisten Daniel H Pink, som bland annat varit talskrivare för Al Gore, beskriver hur vi är på väg från informationssamhället, där det logiska och linjära prioriterats, till ett samhälle som bygger på kvaliteter som uppfinningsrikedom, empati och holistiskt tänkande. Han beskriver ett arbetsliv där den som har förmåga att förstå hur medmänniskor fungerar, som kan skapa relationer och bryr sig om andra, har ett försprång. Han förklarar det med att vi går från en tid när kunskaps var viktigast, mot en ny era där förmåga till empati, glädje, mening och att se saker i ett större sammanhang kommer avgöra vem som når framgång. Vi börjar se hur dessa egenskaper, baserade i den högra hjärnhalvan och som länge varit nedprioriterade, får ta större utrymme.

Min förhoppning och tro är att vi blir starkare tillsammans och kan med den passionerade kraften stärka oss själva och våra medmänniskor och tillföra något gott.

 

Text Mia Josjö, ordförande Kroppsterapeuterna Foto Eva Britt Flatbacke