Strategiska allianser lyfter branschen

Under min tid som generalsekreterare på Kroppsterapeuterna har jag haft förmånen att se kraften i strategiska samarbeten för att driva friskvårdsbranschen framåt.

Att arbeta tillsammans med kommersiellt starka företag är inte bara en smart strategi, det är en nödvändighet för att öka branschens inflytande och räckvidd

Jag vet att vi har haft en del utmaningar med en del bokningstjänster och portaler men samtidigt så öppnar det upp för bra dialoger och nya tag tillsammans.

Att hitta strategiska partners som delar samma värderingar, trots att de är kommersiella är avgörande. Vi kan byta erfarenheter och kunskaper med varandra för att göra gemensamma insatser som alla parter kan dra fördelar av. Inte bara det, det ger oss möjlighet att nå en bredare publik. Om vi ska få politiker samt andra beslutsfattare att lyssna på oss och lyfta våra frågor behöver vi först nå ut till allmänheten.

Strategiska partners

Det handlar även om ekonomiska resurser. För att genomföra större projekt behöver vi hjälp av strategiska partners. Att vara närvarande på relevanta platser kräver resurser. Att ha möjlighet att lyfta friskvårdsbranschen, tillsammans med partners som tycker att detta är viktiga frågor är avgörande. Det handlar om allt från mässor, friskvårdsevent i samarbete med skolor och andra förbund samt egna inspirationsdagar. Starka strategiska partners har även möjlighet att ta fram relevant statistik när vi behöver data vid möten med beslutsfattare och andra intressenter.

Ni som medlemmar är en otroligt viktig resurs i detta sammanhang. Det är ni, välutbildade och kompetenta medlemmar som gör att vi som förbund blir intressanta att samarbeta med. Det gör oss trovärdiga och det gör oss till en viktig samtalspart.

I en tid där hälsa och välbefinnande är lågt prioriterat för många människor är det viktigare än någonsin att främja friskvårdsbranschen. Genom att bygga starka strategiska partnerskap kan vi tillsammans arbeta för att behålla hög kvalitet på friskvården som erbjuds samt göra den mer tillgänglig och effektiv för alla.

Text Desiree Blomberg Foto Annika Falkuggla