EAT-Lancetkosten undersökt i svensk studie

EAT-Lancetkommissionen lanserade 2019 en modell för hälsosamma matvanor som innebär att livsmedelproduktionen kan föda en växande global befolkning och samtidigt ske inom planetens begränsningar.

Kommissionen, bestående av 37 internationellt erkända forskare, presenterade en hälsosam referensdiet – EAT-Lancetkosten – med syfte att vara både miljömässigt hållbar och förhindra kostrelaterade kroniska sjukdomar och för tidig död. Kosten är mestadels växtbaserad, med animaliska livsmedel som ett komplement i begränsad mängd. Även tillsatt socker och mättat fett är begränsat. Kosten innebär ett högt innehåll av fullkorn, grönsaker, frukt, baljväxter och nötter.

Forskarna bakom kosten uppskattade att kosten skulle förhindra cirka elva miljoner dödsfall per år globalt. Eftersom det var en simulering har forskargrupper sedan studerat effekten på människor som ätit mer eller mindre som EAT-Lancetkosten.

En uppföljande svensk studie har tagit fram ett eget index för att mäta följsamheten till EAT-Lancetkosten, som gör det möjligt att se hur väl en person följer EAT-Lancetkosten för de olika livsmedlen.

Studien baserade sig på data från den omfattande befolkningsstudien Malmö Kost Cancer. Resultatet visar bland annat att de som högst grad följer EAT-Lancetkosten hade 25 procent lägre risk att dö i förtid, 24 procent lägre risk att dö i cancer och 32 procent lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Studien visar att flera livsmedel verkade bidra till detta resultat, vilket understryker vikten av en allmänt hälsosam kost.

Källa: Nutritionsfakta

Text Ulrika Hoffer Foto Istock