Bokföringsskyldighet

Alla som driver ett företag, stort som litet, är skyldiga att bokföra sina inkomster och utgifter. Ibland kan passionen för det huvudsakliga arbetet, att hjälpa människor till en bättre hälsa, ta över och bokföringen hamnar på efterkälken. Men hur länge får man egentligen vänta med sin bokföring och när måste den vara klar och inlämnad?

Det skiljer sig lite åt beroende på företagsform och omsättning. Här kommer lite fördjupning i vad som gäller angående när bokföringen ska göras och hur länge den kan skjutas upp, för att du ska slippa onödig stress och förseningsavgifter.

Enligt Bokföringslagen ska affärshändelser bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Bokföringen av andra transaktioner får senareläggas om det är förenligt med god redovisningssed.

Enligt god redovisningssed får bokföringen av andra transaktioner än kontanta in- och utbetalningar senareläggas enligt följande (BFNAR 2013:2):

Alla företag

Kan senareläggas till 50 dagar efter utgången av månaden då affärshändelsen inträffade.

Företag med omsättning under 3 miljoner kr

Kan senareläggas till 50 dagar efter kvartalets utgång.

Företag med

– omsättning under 1 miljon kr,
– max 50 verifikationer, och
– max 250 affärshändelser

Kan senareläggas till 60 dagar efter räkenskapsårets utgång.

Enskild firma

– utan EU-handel
– omsättning under 1 miljon kr
– max 50 verifikationer, och
– max 250 affärshändelser

Kan senareläggas till den dag deklarationen ska vara inlämnad.

Bokföringen av kontantbetalningar som registreras i ett certifierat kassaregister får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad som affärshändelsen inträffade.

Bokföringen får senareläggas endast om verifikationerna ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs i avvaktan på bokföring.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock