Författare: Eva Britt Flatbacke

Valet 2022 – vad tycker partierna om friskvård och hälsa?

I årets valkampanj hör vi mest partiernas utspel om lag och ordning, integration, grön omställning, och vårdköer. Folkhälsa och förebyggande hälsoarbete är frågor som hamnar i skymundan. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har frågat Sveriges åtta riksdagspartier om svar på hur de vill förbättra både förebyggande hälsoinsatser och förutsättningarna för aktörer i friskvårdsbranschen att bättre kunna bidra till detta. Svaren kommer från partiernas talespersoner i social- och hälsofrågor.

Maria Äxter kombinerar KBT med kinesiologi för bästa effekt

Hälsointresset har funnits hos Maria Äxter sedan barndomen. Redan som åttaåring läste hon böcker om alternativa behandlingar. Men det var först när hon drabbades av en sjukrivning till följd av långvarig stress, som hon kom i kontakt med kinesiologi och insåg att det var något hon själv ville jobba med.

Tidig introduktion minskar risken för matallergi

Matallergi drabbar mellan två och fem procent av alla barn och kan allt från milda symptom som eksem till svårare och ibland livshotande reaktioner. Studier har visat att tidig introduktion av bland annat ägg och jordnötter kan minska risken för allergi hos barn med förhöjd risk att utveckla allergi. Det har dock saknats belägg för att det skulle ge en skyddande effekt för barn i allmänhet.

Digital hjälp effektiv för minskad alkoholkonsumtion

Att sluta eller minska sin alkoholkonsumtion kan vara svårt och det är inte alltid omgivningen är stödjande. Omkring tre av tio vuxna dricker alkohol i mängder som klassas som riskkonsumtion. Förutom de psykosociala problem det kan medföra ökar även risken för flertalet cancerformer, stroke och hjärtproblem.

Fri från migrän med yoga

Pulserande huvudvärk, illamående, känslighet mot ljus, ljud och dofter. Det är några av symtomen den som lider av migrän får utstå. Omkring 15 procent av befolkningen uppskattas lida av återkommande migränanfall. Migrän är klassad som en kronisk sjukdom, men yoga kan vara ett alternativ för den som vill mildra anfallen – eller rent av bli fri från dem.  

Återhämtning – en självklar del av arbetet

Återhämtning bör vara en självklar del av arbetsdagen och inte bara något vi får under helger och ledighet. Det menar Lina Ejlertsson, folkhälsovetare med just återhämtning som specialitet. Här delar hon med sig av vad du kan göra för att må bättre både på jobbet och efter jobbet.

Katreen Rösch arbetar med helhetshälsa för både ryttare och häst

För Katreen Rösch är såväl människor som hästar välkomna som klienter. I 35 år har hon arbetat med fysioterapi, friskvårdsmassage och en del andra behandlingsformer för människa och häst. - Det är en stor fördel för mig att kunna behandla hela ekipaget eftersom jag upplever att det ger bäst resultat.

Lev som du lär!

Desiree Blomberg, generalsekreterare i förbundet, påminner om att du som arbetar med andras hälsa även behöver ta hand om ditt eget välmående.