Slings in Motion – fasciafokuserad träning

Fascia är den vävnad som binder ihop, omsluter och separerar alla strukturer i kroppen. Tillsammans med kroppens muskler bildar fascian så kallade myofasciella slingor som tillsammans sammanbinder kroppen och bidrar till dynamisk stabilitet, balans, spänst, stötdämpning och kraftöverföringar.

Hur detta system bäst stärks, underhålls och aktiveras vet Cecilia Douglas, som specialiserat sig på träning och behandling av just fascian.

Fascian kan behandlas både manuellt och med instrument, men inte minst så kan den hållas välmående, stimuleras och stärkas av rörelse. Cecilia Douglas är massageterapeut i grunden och har specialiserat sig på fasciavävnaden genom att under flera årtionden vidareutbildat sig inom olika träningsformer och behandlingstekniker som alla sätter fascian i fokus.

– Jag märkte att det gav mig bättre behandlingsresultat när jag började jobba utifrån fascian. Man jobbar mer subtilt och låter vävnaden släppa in en. Det är mer inkännande än vanlig, klassisk massage och man är mer uppmärksam på när det blir försvarsspänningar.

Slings in motion-träning

Tom Myers Anatomy Trains skapade intresset

Cecilias egna ord här ovan återspeglar upplevelsen av att som massageterapeut fördjupa sig i hur fascian fungerar.

Hennes egen resa in i förståelsen för fascian påminner lite om fascian i sig självt: Lager på lager har hon fördjupat sig i och vidareutbildat sig inom områden som har anknytning till fascian. En vändpunkt var Tom Myers bok Anatomy Trains, som gjorde att hon sökte sig till de främsta i världen på området. Bland annat reste hon till USA för att gå kursen Anatomy Trains in Motion och utbildade sig vidare till Slings Myofascial Practitioner

– Det fanns mycket kunskap när jag började, men kunskapen har ökat dramatiskt i takt med att det börjat forskas på fascian. Det vi vet idag visste vi inte för femton år sedan och om ytterligare femton är kommer vi att ha helt andra kunskaper än vad vi har idag, säger hon.

Idag utbildar hon såväl andra terapeuter som tränare. Hon erbjuder fasciafokuserad träning i grupp och enskilt.

– Fasciafokuserad träning går bland annat ut på att främja dynamisk stabilitet, spänst, mobilitet och expansion. Styrketräning är jättebra, men om vi bara ägnar oss åt det är det risk att vi utvecklar stora – men oelastiska – muskler. Man kan inte träna enbart fascian men man kan träna fasciafokuserat genom att exempelvis sträcka i opposition, träna spänst samt göra rörelser som är rytmiska och multidimensionella, likt rotationer, böjningar och sträckningar. Att hellre använda fria vikter och kabelmaskiner än de vanliga maskinerna är också bra.

Slings in Motion-träning

Träning med fascia i fokus

Aktiva dynamiska helkroppsrörelser är grundläggande rörelser i fasciafokuserad träning. Dynamiska rörelser hjälper till att öka rörligheten, aktivera stabiliserande muskler, förbättra vätskedynamiken, skapa glid och förbereda nervsystemet för att aktivera musklerna. Att göra långsam eller statisk stretching och hålla yogaliknande positioner under långa perioder engagerar fascians och senornas plasticitets egenskaper. Det gör att nervsystemet slappnar av och rörligheten ökar.

– Fascian går att träna hela livet, så sluta aldrig röra på dig! Alla har vi olika konstitution, vissa har mer kollagen/fibrer i sin bindväv än andra och blir lättare stela och robusta och behöver träna mer mobilitet, medan andra har mindre fibrer, är mer rörliga och trivs i yogasalen. De kanske snarare behöver lära sig att stabilisera leder, träna mer styrka och inte ta ut för mycket rörelse.

Slings in Motion-träning

Fascia

Fascian, eller bindväven som det också kallas, är den grundläggande strukturella konstruktionen i kroppen. Den är ett sammanhängande elastiskt tredimensionellt nätverk som omsluter och separerar allting i kroppen – från skelett och muskler till organ och celler.  I fascian sitter de flesta av kroppens sensoriska receptorer som gör den till kroppens största sensoriska organ. Den är ett kommunicerande, interagerande system som spelar en avgörande roll för vår upplevelse av smärta och välbefinnande.

Man kan likna fascian vid en apelsin, där skalet motsvarar huden och det vita motsvarar ett första lager fascia. Där innanför finns klyftor med hinnor och innanför dessa finns små droppformade fruktceller, i sin tur omslutna av hinnor.

Fascian är chockabsorberande, stötdämpande och fungerar även som glidmedel så att vi kan röra oss i multidimensionella rörelser.

Vid stagnation, på grund av skada, stress eller stillasittande kan problem uppstå i form av smärta eller nedsatt rörlighet.

Slings in Motion

Slings Myofascial Training även kallad Slings in Motion är en fasciafokuserad träningsform, som utvecklats av Karin Gurtner, baserad på Tom Myers definiton av myofasciella meridianer/slingor.  Träningen kännetecknas av rörelser som engagerar och optimerar fascians rörelsekvaliteter

Repertoaren består av en blandning av differentierade och integrerade övningar i olika kroppslägen. Rörelserna varierar från långsamma och djupa till dynamiska och rytmiska, från stimulerande till avslappnande. Den innehåller unika slings-övningar och fasciafokuserade rörelser inspirerade av pilates, yoga och strukturell integration

För dig som vill fördjupa dig:

Tom Myers,  har skrivit boken Anatomy Trains, www.anatomytrains.com

Karin Gurtner, grundare av Slings Myofascial Training, www.art-of-motion.com

Carla Stecco, ortopedisk kirurg, forskare och författare till ”Functional Atlas of the Human Fascial System”

Cecilia Douglas, Slings Myofascial Practitioner, pilatesintstruktör, massageterapeut och lärare för art-of-motion www.ceciliadouglas.com

Text Ulrika Hoffer Foto Privat