Etikett: Årsmöte

Årsmöte och vårens stora medlemsevent 2024!

Kroppsterapeuternas årsmöte 2024 kommer att äga rum lördag den 20 april i Stockholm. I samband med detta, arrangerar vi ett inspirerande event som också ger möjlighet att nätverka med kollegor i branschen.

Årsmötet 2023

Det blev inga förändringar i styrelsen när Kroppsterapeuternas årsmöte  ägde rum i samband med Inspirationsdagen den 22 april.

Årsmöte med distans

När sändningen av Inspirationsdagen avslutats tog Kroppsterapeuternas årsmöte för 2021 vid. Lennart Håkanssson var ordförande för mötet som genomfördes online via Zoom och det digitala mötesverktyget GoPlenum. Mötet följde dagordningen med genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Styrelsens sammansättning för 2021 är i stort densamma som förra året. Den […]