Mia Josjö tackade av Sven Zetterqvist som varit internrevisor i fyra år.

Årsmötet 2023

Det blev inga förändringar i styrelsen när Kroppsterapeuternas årsmöte  ägde rum i samband med Inspirationsdagen den 22 april.

Inspirationsdagen rundades av med förbundets årsmöte. Lennart Håkansson var årsmötesordförande för fjärde året i rad och han gick igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

styrelsen blir det inga förändringar för 2023, men en ny internrevisor utsågs, Madelaine Clason Laxmi. Sven Zetterqvist avgick därmed som internrevisor och avtackades av ordförande Mia Josjö.

Styrelsen 2023.

Inger Nilsson, Mia Josjö, Helena Carlsson, Staffan Marmolin och Sofia Waesterberg.

Styrelsen för 2023 består av: Mia Josjö, ordförande, Staffan Marmolin, vice ordförande, Inger Nilsson, sekreterare, Helena Carlsson och Sofia Waesterberg, ledamöter.

Madelaine Clason Laxmi går in som internrevisor och Ulf Lindgren är suppleant för internrevisorn.

Valberedningen består av: Andreas Grünewald, Lena Karlsson och Marie Sjökvist.

Text Kroppsterapeuterna Foto Eva Britt Flatbacke