Årsmötet 2022 – två nya till styrelsen

Två ledamöter i styrelsen tackades av och två nya valdes in när Kroppsterapeuternas årsmöte ägde rum den 2 april i samband med Inspirationsdagen

Lennart Håkansson var årsmötesordförande och lotsade deltagarna genom dagordningen under mötet som sändes via zoom. Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

I styrelsen blir det en del förändringar inför 2022. Inger Nilsson och Sofia Waesterberg är nya ledamöter efter Ulf Lindgren och Marie Sjökvist som lämnar.

Styrelsen för 2022 består av: Mia Josjö, ordförande, Staffan Marmolin, vice ordförande, Inger Nilsson, sekreterare, Helena Carlsson och Sofia Waesterberg, ledamöter.
Sven Zetterqvist fortsätter som internrevisor och Ulf Lindgren är suppleant för internrevisorn.
Valberedningen består av: Andreas Grünewald, Lena Karlsson och Marie Sjökvist.

Årsmöte Kroppsterapeuterna 2022

Kroppsterapeuternas ordförande Mia Josjö tillsammans med Lennart Håkansson som ledde årsmötet.

 

Årsmöte Kroppsterapeuterna 2022

Sofia Waesterberg och Inger Nilsson är nya i styrelsen och presenterades av Andreas Grünewald från valberedningen.

 

Årsmöte 2022

Efter årsmötets slut avtackades Marie Sjökvist och Ulf Lindgren som under det senaste decenniet varit engagerade i styrelsen.

 

Text Kroppsterapeuterna Foto Eva Britt Flatbacke