Årsmöte med distans

När sändningen av Inspirationsdagen avslutats tog Kroppsterapeuternas årsmöte för 2021 vid. Lennart Håkanssson var ordförande för mötet som genomfördes online via Zoom och det digitala mötesverktyget GoPlenum.

Mötet följde dagordningen med genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens sammansättning för 2021 är i stort densamma som förra året. Den enda ändringen är att Staffan Marmolin går in i styrelsen i stället för Jonas Bergqvist som lämnar efter två år som ledamot.

Sittande valberedning, Knut Thorstensson, Jill Berg och Maria Andersson, avtackades. Den nya valberedningen som består av Susanna Hansson, Lena Karlsson och Andreas Grünewald hälsades välkommen.

Styrelsen 2021 består av:

Mia Josjö, ordförande, Ulf Lindgren, vice ordförande, Marie Sjökvist, sekreterare, Helena Carlsson och Staffan Marmolin, ledamöter. Sven Zetterqvist är internrevisor och Gabriella Neüman är suppleant för internrevisorn.

Text Kroppsterapeuterna Foto Eva Britt Flatbacke