Valnötter lindrar stress

Många studenter upplever extra hög stress. Kanske finns det hopp i en halv kopp valnötter om dagen? Det tyder i alla fall en ny australiensisk studie på, som undersökte effekten på så kallad akademisk stress av dagligt intag av valnötter under 16 veckor.

80 studenter deltog i studien och de delades in i två grupper. Den ena gruppen fick en halv kopp valnötter att äta per dag. Kontrollgruppen fick inga nötter.

De studenter som åt valnötter uppgav att de fick bättre psykisk hälsa, något som undersöktes genom självskattningsformulär.

Där framkom även att de upplevde bättre sömnkvalitet.

Även om detta är långt ifrån den enda studien som visat positivt samband mellan psykisk hälsa och valnötter, framhåller forskarna att effekten kan bero på placeboeffekten – positiv förväntanseffekt.

Valnötter innehåller bland annat fibrer, antioxidanter, fleromättade fettsyror, folsyra och vitamin E, några av de näringsämnen som visat sig ha god effekt på mag- och tarmhälsa, psykisk hälsa och sömn.

Källa: forskning.no

Text Ulrika Hoffer Foto Istock