Vädret påverkar vår smärttröskel

Kan vädret verkligen påverka hur mycket smärta vi uthärdar? Ja, enligt en nyligen publicerad studie från en befolkningsstudie i Tromsö i Norge.

Forskarna jämför med hur varierande upplevelsen av kyla kan vara, som att fem plusgrader på hösten kan upplevas annorlunda än fem grader i mars. På hösten kan vi uppleva kylan mer intensiv, medan i mars upplevs samma temperatur som ganska varmt.

På samma sätt kan alltså vädret påverka hur hög smärttröskel vi har. Smärttröskeln testades hos 19 000 deltagare genom att de fick hålla handen i kallt vatten. De fick även en manschett som blåstes upp och gav ett ökat tryck runt benet. Deltagarna genomförde testerna tills de inte klarade smärtan längre, det vill säga tills smärttröskeln var nådd.

Resultatet visade att smärttröskeln var högre när det var kallt ute. Vädret kunde också användas för att förutspå hur mycket tryck runt benet deltagarna skulle klara.

Källa: Norges arktiske universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock