Etikett: Smärta

Långvarig smärta kan ses som en fotbollsmatch

Fotboll förenar brukar man säga. Kanske kan det även vara en hjälpande strategi för personer med långvarig smärta. En forskargrupp vid Göteborgs Universitet har i en studie hittat att en visualiserad fotbollsmatch skulle kunna vara till hjälp för den som lever med långvarig smärta.

Mindre smärta när en kvinna frågar

Forskning från Lunds universitet visar att den som utsätts för fysisk smärta upplever mindre smärta om det är en kvinna som frågar om smärtan, jämfört med om det är en man som frågar.

Hopp för personer som lider av långvarig smärta

Två miljoner människor lever med långvarig smärta. Många söker hjälp, men upplever att det är svårt att få hjälp som minskar smärtan. På smärtkliniken där Karsten Ahlbeck jobbar som verksamhetschef möter han människor med långvarig smärta som inget tycks bita på och som inte verkar ha någon uppenbar orsak. En av dem som fick hjälp var journalisten Carin Hjulström. Tillsammans skrev de boken "Överlista smärtan".

Långvarig smärta – fixa eller leva med

Smärta är något vi instinktivt vill bli av med. I akuta lägen är det förstås bra, men vad händer när långvarig smärta inte ger med sig utan begränsar livet och riskerar att gå ut över den långsiktiga hälsan? Rikard Wicksell, docent och psykolog på Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling på Karolinska institutet arbetar med en metod som går ut på att acceptera sin smärta och leva ett rikt liv ändå.