Mindre smärta när en kvinna frågar

Forskning från Lunds universitet visar att den som utsätts för fysisk smärta upplever mindre smärta om det är en kvinna som frågar om smärtan, jämfört med om det är en man som frågar.

Smärtupplevelser är komplexa och påverkas av fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer. Nu visar ny forskning från Lunds universitet att den som utsätts för fysisk smärta upplever mindre smärta om det är en kvinna som frågar om smärtan, jämfört med om det är en man som frågar.

I en studie ingick friska, frivilliga forskningspersoner som fick en kort laserpuls i hålfoten. Där framträdde en bild som överraskade forskarna: Det krävdes mer smärtstimulering innan män uppgav för en kvinnlig undersökare att ”det gör ont”.

Uppföljande studie

Resultaten inspirerade till en uppföljande studie. Nu fick forskningspersonerna i handen en liten dosa, som när en knapp trycks in avger svag elektrisk ström. Deltagarna skulle släppa knappen när de kände smärta. Tester genomfördes två gånger, en gång med en kvinnlig undersökare och en gång med en manlig. Båda var neutralt klädda i sjukvårdskläder och höll sig till ett manus för att undvika annan interaktion som skulle kunna påverka situationen.

Precis som i den första studien krävdes kraftigare stimulering för att framkalla samma skattade smärta med en kvinnlig undersökare än med en manlig. Intressant nog syntes det hos båda könen. Det vill säga, både män och kvinnor uppgav lägre smärta om det var en kvinna som frågade dem om smärtan.

Smärta efter operation

I en tredje studie undersöktes 245 nyopererade människor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. En kvinnlig och en manlig undersökare frågade ut patienterna om deras smärta strax efter en operation. Det var ungefär en kvart mellan utfrågningarna med en jämn fördelning av vilken undersökare som började. Även här sågs samma mönster. Män, men inte kvinnor, hade mindre ont när de frågades ut av en kvinna.

Skillnaderna var ganska små och har sannolikt ingen betydelse på gruppnivå, menar forskarna:

– Men för den enskilda patienten kan det spela roll, speciellt med tanke på att skillnaderna i smärta var som störst när det gjorde så pass ont att patienterna började be om smärtlindring, säger Anna Sellgren Engskov, forskare och specialistläkare i anestesiologi och intensivvård.

Källa: Lunds universitet, lu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock