Regeringens förenklingspaket i korthet

I regeringens nya budget presenterades ett förenklingspaket vars syfte är att ge ett enklare företagande och ökad konkurrenskraft. Paketet omfattar omkring 50 miljoner kronor, som ska investeras i åtgärder som ska förenkla företagandet.

Exempelvis ska företag mer obehindrat kunna ägna sig åt sina kärnverksamheter utan för tunga regelverk – eller för omfattande och kostsamma administrativa processer. Regeringen tänker inrätta ett så kallat förenklingsråd vars syfte är att identifiera åtgärder som kan förenklas och ta fram konkreta lösningar. Bland annat kring företagens regelbörda. De kompletterar därmed det tidigare insatta implementeringsrådet.

Sammanfattning:

  • Förenklingsråd kompletterar implementeringsrådet och därmed förstärker man hela förenklingsprocessen.
  • Regeringen vill minska bördan vid snåriga och tunga regelverk samt minska administrativa kostnader för att företagen ska få mer utrymme för kärnverksamheten. Därmed också ökad konkurrenskraft.
  • Regeringen vill förstärka Verksamt.se
  • Man överväger att kunna ge fler uppdrag till statliga myndigheter. Detta för att öka service, minska handläggningstider och förbättra bemötandet för företagen.
  • Regeringen föreslår mer medel till kommunerna för att erbjuda fler digitala tjänster till företagen.

Källa: driva-eget.se

Text Ulrika Hoffer Foto Pixabay