Skattesmart inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2023 finns det en hel del att tänka på.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns bland annat dessa möjligheter:

  • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (1,94 % för bokslut under 2023) på. Räntan höjdes från och med beskattningsår 2023 (0,5 % år 2022) och är inte avdragsgill.
  • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns outnyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
  • Skattereduktionen för inköp av inventarier under 2021 innebär att inventarierna ska finnas kvar i näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Det kan vara aktuellt för de som har brutet räkenskapsår eller de som har outnyttjad skattereduktion från förra året, men de allra flesta företag har sannolikt redan tagit del av skattereduktionen.
  • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten för att den ska vara avdragsgill 2023.

Enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och närmar dig pensionsåldern om något år. Egenavgifterna är nämligen lägre från och med det år du fyller 67 år. Detsamma gäller den som tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret.

Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag. Från 2023, när pensionsåldern ändras, gäller det förhöjda grundavdraget först från det år du fyller 67 år. Det förhöjda jobbskatteavdraget får du från det år du fyller 66 år. Den gränsen har inte påverkats av att åldersgränserna i pensionssystemet höjts från 2023.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Skatten på positiv räntefördelning är 30%. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock