Inför 2024: Inkomstbasbeloppet

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2024 till 76 200 kr, vilket innebär en höjning med 1 900 kr jämfört med 2023.

Detta innebär bland annat att:

  • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 614 934 kr under 2024.
  • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 209 550 kr för beskattningsåret 2025.
  • Spärrlönetaket i fåmansföretag för inkomstår 2025 (löneuttag 2024) blir 457 200 kr plus 5% av företagets kontanta lönesumma eller 731 520 kr.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock