Julklappar och julfest – det här gäller!

Det är bara ett par dagar till jul, men kanske har du någon kund, samarbetspartner eller anställd du vill visa uppskattning genom ett julbord eller julklapp.

Såhär ser regelverket ut. (Glöm inte att du som har aktiebolag är anställd och därför kan få en avdragsgill julklapp av ditt företag!)

Julklappar till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr exklusive moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger, som jul eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (som almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor också 300 kr exklusive moms.

Om du bjuder kunder, samarbetspartners och liknande på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande.

Om villkoren för representation skulle vara uppfyllda är representationsmåltider inte avdragsgilla. Moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för måltider eller liknande förtäring.

Om företaget anordnar ett event som t ex kundutbildning, seminarium, produktgenomgång i samband med julbordet är det också möjligt att lyfta moms på måltiden.

Julklappar till personalen

Julklappar till personalen är skattefria enbart när de är av mindre värde och ges till samtliga eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Julgåvan får enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) för gåvan överstiger beloppsgränsen.

Om gåvan ska vara skattefri för den anställde får den inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar.

Lämnas en gåva till välgörande ändamål i de anställdas namn (vilket i så fall förutsätter att de anställda godkänt eller begärt detta) är den skattepliktig för de anställda. Detta jämställs nämligen med att de anställda får pengar som de skänker bort. Om företaget själv väljer att skänka pengar till ideella föreningar är den skattefri för den anställde, men normalt inte avdragsgill för företaget.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock