Rosenmetoden varvas med yoga och röstcoachning

Att kroppen och själen är en helhet som kan vårdas från olika perspektiv är sällan så tydligt som i Jarmo Nykyris arbetsvardag.
– Yoga är en bra start för att väcka en nyfikenhet på kropp och hälsa, säger han.

Att kroppen och själen är en helhet som kan vårdas från olika perspektiv är sällan så tydligt som i Jarmo Nykyris arbetsvardag.

– Yoga är en bra start för att väcka en nyfikenhet på kropp och hälsa, säger han.

En annons om ”rosenmetoden, varsam beröring” fångade Jarmo Nykyris intresse för 13 år sedan och den fick honom att intressera sig för terapimetoden. Först genom att få egna behandlingar, men snart föddes en önskan om att bygga på med mer kunskap och djupare förståelse, vilket gjorde att han valde att utbilda sig till terapeut själv.

– Rosenmetoden är grunden i allt jag gör och den har betytt så enormt mycket för mig som person. Men den är inte alltid så enkel att jobba med, den har inte nått ut lika brett som exempelvis massage.

Nu, många år senare, så är känslan han hade i början av sitt arbete med rosenmetoden – att det vore omöjligt att bli en lika duktig terapeut som många av dem han mötte – avklingad och förmågan att själv ge bra behandlingar är både etablerad och bekräftad. Inte minst genom att i stort sett alla klienter han har kommer genom rekommendation.

Samarbetar med andra terapeuter

– Jag har ju också hållit på länge och jag samarbetar med andra duktiga terapeuter, så att vi kan slussa vidare till just den vi tror skulle passa bäst för en person.

Men han sticker inte under stol med att det finns utrymme för en viss självrannsakan:

– I början var jag så frälst av min egen metod och gick runt på företag och pratade med folk om dess alla fördelar och förstod inte att andra inte såg storheten i metoden på samma sätt som jag själv gjorde. Det var lite naivt, förstås, men jag var ny och trevade mig fram.

När det handlar om yoga och röstcoaching så är det oftare i grupp, i form av kurser. Och när det gäller framtidsutsikter är det yoga och framför allt yinyoga, som Jarmo Nykyri undervisar i, som är på frammarsch.

Yogan väcker nyfikenheten

– Det är också enkelt att föra fram och yoga är en bra start för att väcka en nyfikenhet
på kropp och hälsa. Det kan göra steget till rosenmetoden lättare, när man börjar se hur tydligt sambandet är mellan kropp och själ. Det är verkligen ingen lyx för människor att få komma i kontakt med sitt inre – det är en livsnödvändighet. Ändå är det många som aldrig gör det. Det borde vara självklart för flera att få uppleva.

Att jobba med kropp och själ i en stad som Härnösand liknar säkerligen de förutsättningar som känns igen i många orter: Universitetet har dragit ner och flyttat delar av verksamheten. Det skapar oro. Andra arbetar för mycket och upplever för höga stressnivåer. Allt ökar längtan efter lugn och ro. Men Jarmo
Nykyri är ändå optimistisk:

– Vi är många terapeuter som sitter på redskap som kan vara till stor hjälp när
sjuktalen går upp och många upplever för hög press.

Fakta

Namn: Jarmo Nykyri
Ålder: 53 år
Bor: Härnösand
Yrke: Rosenterapeut, yogalärare, röstcoach, musiker och meditationsledare.

Läs mer om Rosenmetoden

Text Ulrika Hoffer Foto Privat