Redovisning – tillfälliga anstånd förlängs

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms samt utöka anståndsmöjligheten till sju redovisningsperioder. Dessutom halveras anståndsavgiften. De tillfälliga anstånden med inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms förlängdes i februari.

Följande beslutades och trädde i kraft 5 februari 2021:

Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020. Företag som redovisar helårsmoms kan få anstånd för moms som ska vara deklarerad senast 17 januari 2022.

Anståndsmöjligheten har blivit utökad till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.

Anståndsavgift tas ut redan från och med månaden efter den månad då anstånd har blivit beviljat.

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga och utöka anstånden. Dessutom blir anståndsavgiften halverad.

Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021.

Anstånd får ges med högst sju redovisningsperioder. Dock med högst sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.

Anståndstiden får som längst bestämmas till 12 mars 2022.

Anståndsavgiften blir 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad (nu är avgiften 0,2 procent).

Man kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa till och med den 12 mars 2022 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023.

Ändringen trädde i kraft 26 april 2021.

 

Läs också:

Regler som trätt i kraft 2021

Text Ulrika Hoffer Foto Pixabay