Nya lagar 2023

Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2023. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här är några av de som kan beröra dig och ditt företag.

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Riksdagen har beslutat att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska enligt ett riksdagsbeslut även gälla 2023.

Reseavdraget förstärks

Riksdagen har beslutat att den nuvarande modellen för reseavdrag ska bestå samtidigt som det befintliga avdraget förstärks genom höjda schablonbelopp.

Höjd ålder för pensionsuttag

Riksdagen har beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta.

Avgångsskyldighet

Riksdagen har tidigare beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Från och med 2023 ska anställda inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

Stark kundautentisering ger färre bedrägerier

Riksdagen har beslutat att förtydliga kravet på stark kundautentisering när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.

Förlängning av tillfälligt undantag i rehab-reglerna

På grund av att vårdköerna fortfarande är långa och väntetiden för många är längre än 90 dagar har regeringen beslutat att det tillfälliga undantaget i rehab-kedjan på grund av covid 19 ska förlängas. Det tillfälliga undantaget är nu förlängt till 31 december 2023.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock