Nya krav för att en faktura ska anses fullständig

Skatteverket har med anledning av den nya momslagen, som trädde i kraft 1 juli kommit med nya ställningstaganden där de förtydligar vad en faktura ska innehålla.

För att en faktura ska anses vara fullständig enligt momslagen krävs bland annat att det finns uppgifter om datum för då leverans av varor eller tillhandahållna tjänster har utförts samt datum då förskotts- eller a conto-betalning sker.

Bestämmelsen om datumuppgift är nödvändig för att kunna bestämma när den momsgrundande händelsen inträffar, vilka momsregler som är tillämpliga samt att det blir möjligt att kontrollera när moms ska betalas eller när moms kan lyftas.

Datum då leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster utförts eller slutförts ska anges på fakturan, om det skiljer sig från fakturadatumet. Enligt Skatteverket innebär det att man ska ange den dag då den momsgrundande händelsen inträffade.

Löpande tjänster

Vid leverans av varor vid transaktioner som pågår kontinuerligt, till exempel ett coachingprogram som innebär kontinuerlig chattkontakt eller liknande, under mer än en kalendermånad ska leveransen eller överföringen anses ske vid utgången av varje kalendermånad tills dess den upphör. Det betyder enligt Skatteverket att det blir sista dagen i varje månad som ska anges på fakturan.

Krav på fakturans löpnummer

Det löpnummer en faktura ska innehålla ska baseras på en eller flera löpnummerserier enligt Skatteverket. För att kunna kontrollera om en eventuell faktura saknas är det väsentliga att löpnummerserien är obruten under hela beskattningsåret.

Kravet på att det med säkerhet ska kunna gå att identifiera varje enskild fakturan med löpnumret innebär enligt Skatteverket att löpnumret ska vara unikt och fakturor som utfärdas under samma beskattningsår får inte ha samma löpnummer.

Källa: accountonus.se

Text Lilian Holm/Account on us