Medlemmar i fokus – på riktigt

Att jobba på en medlemsstyrd organisation är något alldeles speciellt. Vi jobbar inte med vinstdrivande verksamhet där vi ska tjäna pengar på tjänster och produkter, utan vi jobbar med och för människor.

Jag har jobbat på många olika sorters företag. Jag har arbetat statligt, inom kommersiella verksamheter och inom föreningslivet. Min ansvarskänsla har alltid varit stor oavsett vilka uppdrag jag än har åtagit mig, men det ansvar jag känner när jag jobbar medlemsstyrt är det största. Kroppsterapeuterna har drygt 4000 medlemmar som arbetar med hälsa och vårt mål är att vara ett förbund som medlemmar alltid kan vända sig till. Vi ska vara ett stöd och  även om vi inte alltid kan hjälpa till med alla utmaningar, så kan vi kan hjälpa till att hitta lösningar. Vi ska alltid vara öppna för en dialog och vi ska lyssna på alla idéer som våra medlemmar har. Den input som kommer från er, ger oss kunskap och det är de frågorna som vi arbetar vidare med.

Jag är själv medlem i olika organisationer av olika anledningar. Vissa organisationer är jag med i för min egen trygghet, andra är jag med i för att de driver frågor som är viktiga för mig. Jag tenderar att vara mer lojal som medlem i den organisation som ombesörjer min trygghet. Som facket till exempel. Mina krav på dem är inte lika höga som de är på organisationer som driver frågor jag brinner för. Så länge jag känner en trygghet om jag skulle bli arbetslös så är jag ganska nöjd med facket. Gällande andra organisationer kan det räcka med att jag inte är överens i en sakfråga som de driver, eller att de inte ser eller hör medlemmarnas behov, för att få mig att ifrågasätta mitt medlemskap. Dessa insikter tar jag med mig i mitt arbete på Kroppsterapeuterna.

För medlemmarnas bästa

Alla kommer inte alltid vara nöjda med alla de beslut som vi tar. Så är det. Men jag kommer aldrig att driva frågor med ett inifrån-tänk. Vid varje samtal, möte eller förhandling så ställer jag alltid frågan: ”Hur gynnar detta våra medlemmar?” Ibland måste vi ta beslut som inte gynnar våra medlemmar direkt, ibland tar vi fel beslut och det blir inte lika bra som vi tänkte. Men syftet ska alltid vara att det är något som förbättrar vardagen för er.

Vi ska vara förbundet där alla ni medlemmar känner att vi är måna om er trygghet. Vi ska vara framåtdrivande, modiga, kreativa och arbeta med frågor som är viktiga för oss. Jag vill att ni ska veta att jag alltid kommer att lyssna. Mejl, samtal eller besök, allt är välkommet. Jag är här för er och inte tvärtom. Det är mitt löfte!

Text Desiree Blomberg Foto Per Myrehed