Mathias Pettersson Holsten: ”Det vore bra med ett friare sätt att se på hälsa och läkande”

Mathias Pettersson Holsten jobbar med bland annat korrektiv träning, manuella behandlingar, kostfrågor och utbildar sig även inom regenerativt jordbruk. Årets medlem 2022 är en mångsysslare på ständig jakt efter nya svar på svåra frågor. Allt för att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt.

Kanske känner du igen Mathias Pettersson Holsten från ett tidigare porträtt i Kroppsterapeuten, för snart fem år sedan? Eller som Kroppsterapeutens egen PT som tidigare delade med sig av träningstips anpassade för fysiskt hårt arbetande kroppsterapeuter? De senaste åren har han dock utvecklat sitt arbete och behandlingsmetoder och utses därför till Årets medlem 2022.

Hur ser din verksamhet ut idag, jämfört med när vi träffade dig senast?

– Förändringen ligger främst i hur jag jobbar och att den kliniska erfarenheten är mycket större. Även om det på många sätt är samma grundjobb med klienterna, så har jag utvecklat mitt arbete och inte minst förarbetet betydligt. Jag gillar att söka svar på komplexa frågor vilket gör att jag ständigt utvecklas. Exempelvis har de senaste årens arbete fått mig att åter se över kostens fundamentala betydelse för vår hälsa och funktion.

Även om han dragit ner på sitt jobb som personlig tränare, är det fortfarande en del av hans arbete. Nu ligger istället hans fokus på korrektiv träning, som ett komplement till de manuella behandlingar han jobbar med.

– Generellt är träningsbranschen kvar i uppfattningen att det endast är hård fysisk träning som gäller där mer alltid anses bättre, allt annat kommer sen. Jag väljer att vända på detta resonemang och börjar istället med grundläggande korrektiv träning, kost och den mentala biten före hård fysisk träning. Korrektiv träning har som syfte att korrigera muskulära obalanser och är ett bra komplement till de manuella behandlingarna. En korrekt fungerande rörelseapparat är en förutsättning för optimal effekt av annan fysisk aktivitet och minskad skaderisk.

Hur är det att jobba med klienter i så stort perspektiv?

– Det är en rejäl utmaning! Och det är viktigt att hjälpa klienten att förstå sambanden mellan deras nuvarande och framtida önskade situation i relation till deras livsstil, kostvanor, träning och sömn. Det är de själva som kan göra den riktiga förändringen. Min kunskap och kompetens är en hjälp på vägen. De som förstår och accepterar det blir trogna klienter med fina varaktiga resultat.

Hur lyckas man med det?

– Jag är alltid ärlig med klienterna när det kommer till vad jag kan hjälpa dem med och hur jag arbetar. Mitt mål är att de ska bli fria från fortsatt behov av behandling för problemet de söker för. För att lyckas med det behövs deras aktiva deltagande. För många är det stor skillnad på detta sätt att tänka, särskilt för någon som tidigare gått på regelbundna behandlingar i tio år för samma problem utan att se varken ett varaktigt resultat eller något konstigt med det.

Mathias Pettersson Holsten

Hur ser drömförloppet med en klient ut?

– Om klienten svarar ja på den avgörande frågan om man är beredd att göra allt för att få en önskad förändring finns förutsättningar för ett positivt varaktigt resultat. Manuell behandling sker då i kombination med att aktivt arbeta med kostvanor, sömn, återhämtning, fysisk träning och personlig utveckling. Jag och klienten blir ett team som tillsammans löser de utmaningar som dyker upp för att få det att funka i praktiken.

Vilka söker sig till dig?

– Det är väldigt blandat. Generellt är det någon med en aktiv livsstil eller elitsatsande idrottare. Någon som begrundar saker i sin närmiljö och är intresserad av större frågor med ett öppet sinne. En del har genomgått rehabilitering och önskar nu må och fungera ännu bättre. När de vanliga vägarna inte längre kan hjälpa är jag och mitt holistiska arbetssätt en möjlig väg att prova.

Förutom att utveckla sin arbetsmetod har Mathias Pettersson Holsten ägnat de senaste åren åt att vidareutbilda sig. Bland annat till korrektiv träningsspecialist på National Academy of Sports Medicine.

– Den utbildningen har gjort att jag kan skapa bättre träningsprogram baserade på en djupare analys av rörelseapparaten. Jag utgår då ifrån hur man rör sig, var i rörelseapparaten man kollapsar och vilken muskulatur som felar och därmed är i behov av behandling och träning för att återfå full funktion.

Han har även läst en Master of Chiropractic som gör att han kan utföra manuella behandlingar och justeringar.

– Utbildningen gav mig en bredare och värdefull praktisk kunskap. Många klienter har låsningar och strukturella felställningar som jag tidigare hade begränsad kunskap för att komma åt.

Mathias Pettersson Holsten

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– För min del är det att fortsätta att läsa, förkovra mig och vara i spetsen när det gäller var vi är forskningsmässigt men också handhavandemässigt. Detektivarbetet med klienterna är utmanande och inspirerande. Kan jag använda nya insikter och ny kunskap på klienter, eller är det bara för mig? Ibland är det bara för mig, men ibland kan jag plocka fram ett ess ur rockärmen.

Vad är svårast med att driva företag?

– Att jag håller på med det jag gör. Det är en utmaning att förklara det lättfattligt, utan att bli för bred i förklaringen. Mycket ligger i att det jag gör inte är mainstream.

Hur ser planerna framåt ut?

– Det är jättesvårt att säga, utifrån det världsklimat som råder nu. Men jag är väldigt intresserad av regenerativ matproduktion och utbildar mig inom det området just nu. Det finns ett akut behov av att integrera holistiskt tänkande i dagens lantbruk och matproduktion. Jag vill vara en drivande kraft för att hjälpa till att ställa om till ett regenerativt lantbruk och föra ut budskapet om hur viktig kosten är. Från jord till bord. Det borde hamna högt upp på den politiska agendan framöver.

 

Fakta

Namn: Mathias Pettersson Holsten
Gör: Driver företaget Coach M, där han jobbar med korrektiv träning, behandlar klienter manuellt och ger kostråd.
Antal år i yrket: 17
Aktuell: Årets medlem 2022

 

Text Ulrika Hoffer Foto Annika Falkuggla