Lön eller utdelning, vad är bäst?

2021 lider mot sitt slut och det är dags att fundera kring löneuttag och utdelning. Vad ska du välja – lön eller utdelning? Svaret är att det beror på!

Du kan välja att antingen ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men detta alternativ kräver en hel del i löneuttag.

Tänk på att det finns stora fördelar med att i första hand ta ut ersättning från bolaget i form av lön.
Varför då? De flesta vill troligen skatta så lite som möjligt på de pengar som hamnar i fickan. Att i första hand välja att ta ut lön från sitt bolag är för att det finns en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag. Dessa går du miste om ifall du hellre satsar på lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som man bör ta i beaktande för inkomster är:

Pensionsgrundande inkomst
Sjukpenninggrundande inkomst
Föräldrapenning (baseras på SGI)

Om du tar ut lön upp till cirka 550 000 kr får du maximal PGI, SGI och föräldrapenning. Det innebär maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå. Vid eventuell sjukdom eller om du ska vara föräldraledig har du rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Funderar du på utdelning under år 2022?

Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln, det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2022 innebär det att du kan ta lågbeskattad utdelning upp till 187 550 kronor. Viktigt är att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av bolagen. För att kunna ta utdelning är kravet dock alltid att det finns fritt eget kapital samt likviditet i bolaget.

Vill du ha mer i utdelning (till låg beskattning) är kravet att du uppnår en viss lönenivå under 2021. Här behöver du räkna och kanske även justera dina val under året fram till årsskiftet.

Lönebaserad utdelning

Minst 430 737 kronor är vad du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut i lön under 2021, för att få del av lönebaserad utdelning under 2022. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, det vill säga 215 368 kronor. Du måste även äga minst fyra procent av andelarna i företaget för att få använda dig av reglerna om lönebaserad utdelning.

Du kan såklart alltid välja att inte ta utdelning. Ditt utdelningsutrymme sparas då till kommande år.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock