Kroppsterapeuterna i samarbete med Nordiska Tränarförbundet

Nu går Kroppsterapeuternas Yrkesförbund in i ett unikt samarbete med nystartade Nordiska Tränarförbundet.

– Som förbund har vi samma värderingar gällande vikten av att jobba med hälsofrågor och tillsammans blir vi en starkare röst i opinionsbildningen, säger Kroppsterapeuternas generalsekreterare Desiree Blomberg.

Nordiska Tränarförbundet är en samlingsplats för olika tränare och instruktörer och syftet är dels att driva träningsspecifika frågor, dels att kunna samverka med andra aktörer för att kunna påverka media, myndigheter, företag och organisationer.

– Det här samarbetet innebär att vi inom Kroppsterapeuterna kommer att stärka våra kunskaper kring fysisk aktivitet. Det kommer att ge oss bättre insyn kring förändringar och nyheter inom träningsvärlden samtidigt som våra medlemmar får möjligheter att byta kunskaper och hitta samarbeten över yrkesgränserna. Vi kommer bland annat planera kompetenshöjande aktiviteter och hitta enkla former av nätverkande, berättar Desiree Blomberg.

Ett första steg i samarbetet är ett erbjudande till de medlemmar i Kroppsterapeuterna som är personliga tränare.

– Våra medlemmar som är yrkesverksamma personliga tränare har möjlighet att bli medlemmar i båda förbunden utan extra kostnad. Något som kan berika såväl den enskilde medlemmen som oss som förbund och som ”Branschorganisationen för ett friskare Sverige”, säger Desiree Blomberg.

Text Kroppsterapeuterna Foto Istock