Korta promenader också viktiga för hälsan

Även korta promenader ger positiv effekt på hjärnan och hälsan. Det visar en ny studie från Max Planck Institute i Berlin.

Studien följde testpersoner mellan 24 och 32 år över 6-8 månader. Deltagarna blev regelbundet undersökta med scanning av hjärnan och fick uppge vilka aktiviteter de ägnat sig åt dygnet innan undersökningen. Forskarna fokuserade särskilt på hur mycket deltagarna vistades utomhus och om de var fysiskt aktiva med bland annat promenader. Vätskeintag och väderförhållanden vägdes också in.

Slutsatsen blev att de deltagare som tillbringade mest tid utomhus och gick omkring eller på promenader, fick en ökad mängd grå hjärnmassa i hjärnans främre del, vilket är det område som aktiveras när vi planerar och utvärderar, det vill säga utöver kognitiv kontroll. Även koncentrationsförmåga och minneskapacitet påverkades positivt enligt studien.

Källa: Forskning.no

Text Ulrika Hoffer Foto Istock