Hullet skyddar skelettet efter klimakteriet

En viss övervikt kan ha skyddande effekt på skeletthälsan och skydda mot frakturer efter klimakteriet. Det visar en studie från Lunds Universitet.

Studien som har undersökt förekomsten av frakturer hos kvinnor efter klimakteriet fann att drygt en tredjedel hade haft en fraktur. Två riskfaktorer stack ut: Att ha en lägre vikt än i 20-årsåldern samt att komma i klimakteriet tidigt.

Under klimakteriet sjunker östrogennivåerna och skelettet blir skörare, samtidigt som vissa upplever försämrad balans. Det gör att risken för frakturer ökar efter klimakteriet, något som kan motverkas med fysisk aktivitet och näringsrik kost men alltså även med ett par extra kilo på kroppen.

En av förklaringarna är att fettväven är hormonellt aktiv. Den innehåller hormoner som kan omvandla andra könshormoner till östrogen och därför är en allt för låg fettprocent inget att sträva efter. Vikt har även en belastande effekt på skelettet, och skelettet stärks av belastning. Därtill kommer den stötdämpande effekten – skulle man falla, har fettväven en dämpande effekt.

Källa: Forskning.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock