Gröna bladgrönsaker skyddar vid hjärtinfarkt

Röda blodkroppar som utsätts för syrebrist skyddar mot skador vid hjärtinfarkt. Effekten förstärks av kost som innehåller nitratrika grönsaker, enligt en ny studie.

Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till kroppens alla celler och koldioxid tillbaka till lungorna. Nu visar en ny studie att röda blodkroppar har en inneboende funktion att skydda mot hjärtskada som uppkommer vid hjärtinfarkt.

Effekten förstärks av kost som innehåller nitratrika grönsaker, främst ruccolasallad och andra gröna bladgrönsaker.

– Denna effekt kunde dessutom visas i en klinisk studie på patienter med högt blodtryck som lottades till att äta nitratrika grönsaker eller kost med lågt nitratinnehåll, säger John Pernow som är professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Skydd kan aktiveras av kost

En del av studien utfördes i experiment med röda blodkroppar från möss som tillfördes till en musmodell för hjärtinfarkt. Före experimentet exponerades de röda blodkropparna för lågt syretryck samtidigt som nitrat tillfördes i dricksvattnet.

I en studie på människor samlades röda blodkroppar från patienter med högt blodtryck. De lottades till nitratrik kost med gröna bladgrönsaker eller kost med nitratfattiga grönsaker. Dessa röda blodkroppar gavs till motsvarande hjärtinfarktmodell med hjärtan från råttor.

– Resultaten visar dels på det grundläggande skydd mot skada vid syrebrist som de röda blodkropparna förmedlar, dels hur det skyddet kan aktiveras av enkla kostråd. Det kan ha stor betydelse för patienter med risk för hjärtinfarkt, säger forskaren Jiangning Yang vid Karolinska institutet.

Nästa steg i forskningen är att utveckla ytterligare läkemedel som kan aktivera den skyddande signalmekanismen i röda blodkroppar för att ge skydd till kroppens vävnader och celler vid syrebrist.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Tohoku University i Japan och Heinrich-Heine-University i Tyskland samt Ruhr-University Bochum, Tyskland.

Studie: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock