Ekonominytt november 2021

Här skriver vi om nya regler, viktiga datum och annat som kan underlätta för dig som är företagare.

Avbetalningsplan på anstånden

Regeringen föreslår att företag som har beviljats anstånd med betalning av skatt och moms under pandemin ska få möjlighet att förlänga återbetalningstiden med ytterligare 15 månader. Under den tiden ska företagen följa en avbetalningsplan. Förslaget finns med i höstens budgetproposition.

Möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes 30 mars 2020. Syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag. Den möjligheten har nyttjats av många företag.

Skatteverket har hittills beviljat ca 51 000 företag anstånd under pandemin. Totalt handlar det om cirka 54,2 miljarder kronor, varav cirka 24,1 miljarder kronor redan har betalats tillbaka.

Från många håll vädras oro över hur det ska gå för företagen när anstånden med skatten ska regleras. Inte nog med att innevarande periods skatter och avgifter ska betalas. Man ska även betala tillbaka skatter och avgifter från tidigare redovisningsperioder som man fått anstånd på. Ett stort antal tillfälliga anstånd ska betalas tillbaka under våren 2022, med början i månadsskiftet mars-april 2022.

Även regeringen ser faran i detta, varför man nu föreslår att företagen ska ges en möjlighet att få återbetalningstiden förlängd med 15 månader. Under den tiden ska man följa en avbetalningsplan för att reglera de uppskjutna skatterna. Anståndsavgiften som hör till anståndsbeloppet ska tas ut till och med den kalendermånad då den betalas enligt avbetalningsplanen.

Tanken är att företagen ska få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

 

Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Sedan årsskiftet gäller en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen gäller för fysiska personer och utgår för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Alltså inte bara för arbetsinkomster (som ger jobbskatteavdrag).

Skattereduktionen ges om den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kr, och är för de flesta 1500 kr (lägre vid förvärvsinkomst mellan 40 000 kr och 240 000 kr).

Nu aviseras ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster. Regeringen föreslår att skattereduktionen som huvudregel ska vara 2 820 kr per år. För personer som har en fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kr och 265 000 kr bör skattereduktionen i stället uppgå till 1,41% av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kr.

Regeringen avser att under 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag som bör träda i kraft 1 januari 2022.

 

Höjd omsättningsgräns för moms till 80 000 kr

För de företag som har en liten omsättning innebär momsen en avsevärd administrativ börda. Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr per år kan idag välja om man vill redovisa moms eller inte.

Den som väljer att vara momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon moms får inte anges i fakturorna som man skickar, och man får heller inte lyfta moms på sina kostnader. Skatteverket behöver då inte administrera deklarationer och betalningar för dessa företag.

Regeringen anser att det är viktigt att förenkla för de minsta företagen och ett sätt är att höja omsättningsgränsen för moms från 30 000 kr till 80 000 kr per år.

De nya reglerna bör träda i kraft 1 juli 2022 och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett skarpt förslag.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Pixabay