Ekonomi – viktiga datum i höst

Viktiga datum att ha i åtanke under hösten för dig som är företagare.

September

4

 • Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30)

12

 • Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2023-05-31 och 2023-06-30)
 • Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
 • Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)

20

 • Periodisk sammanställning för augusti – pappersblankett

25

 • Periodisk sammanställning för augusti – elektronisk

26

 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2023-07-31)

Oktober

2

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-02-28)

12

 • Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2023-07-31 och 2023-08-31)
 • Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
 • Momsdeklaration för augusti (mindre företag med månadsmoms)
 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)

20

 • Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2023 – pappersblankett

25

 • Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2023 – elektronisk

26

 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2023-08-31)
 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)

31

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-03-31)

November

3

 • Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor (bokslut 2023-05-31 och 2023-06-30)

13

 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
 • Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
 • Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30) – pappersblankett
 • Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)
 • Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
 • Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
 • Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2022-07-31 och 2022-08-31)

20

 • Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett

27

 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2023-09-30)
 • Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
 • Inbetalning av moms (större företag)

30

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-04-30)
 • Momsdeklaration och inbetalning IOSS (Import One Shop Stop) – oktober

December

1

 • Inkomstdeklaration (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30) – elektronisk och papper
 • Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024

11

 • Slutskattebesked (bokslut 2022-09-30, 2022-10-31, 2022-11-30 och 2022-12-31)

12

 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (mindre företag)
 • Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30) – elektronisk
 • Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
 • Inbetalning av skatter och socialavgifter

20

 • Periodisk sammanställning för november – pappersblankett

27

 • Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (mindre företag)
 • Momsdeklaration och inbetalning –  helårsmoms (bokslut 2023-10-31)
 • Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023.05-31 och 2023-06-30) – pappersblankett
 • Inbetalning av moms (större företag)
 • Periodisk sammanställnig för november – elektronisk

31

 • Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – november

 

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock