Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler

I en proposition från regeringen föreslås nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral.

Enligt nuvarande regler får man i vissa fall dra av kostnader för resor med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp på 18,50 kronor per mil till den del som överstiger 11 000 kronor. Utöver schablonbeloppet får man även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Har man bilförmån får man dra av 9,50 kronor per mil (6,50 för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Förutsättningen för att få göra avdraget för resor med bil är att avståndet mellan bostad och arbetsplatsen är minst fem kilometer och att man regelmässigt gör en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med resor med allmänna kommunikationsmedel.

Utredning föreslog nya regler

En utredning – Reseavdragskommittén – presenterade under 2019 förslag på nya regler gällande så kallade arbetsresor. Regeringen har nu gått vidare med dessa förslag, och presenterat en proposition som bygger på denna utredning. Det som främst skiljer utredningen från detta förslag, är att man i propositionen föreslår en regional differentiering av skattereduktionen.

Skattereduktion i stället för avdrag

Enligt förslaget ska skattelättnader för arbetsresor inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden blir då mer rättvis och oberoende av inkomst och marginalskatt, eftersom en skattereduktion dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten före skatt.

Utgångspunkten är att skattelättnaden för arbetsresor ska vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Det betyder att val av färdmedel eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse. Man vill dock se en regional differentiering av skattereduktionen som innebär att ett särskilt krav ska gälla för personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. De ska ha ett längre avstånd mellan bostad och arbetsplats för att kunna få skattereduktion.

Minsta avstånd – 15 kilometer enkel

Enligt förslaget ska man ha rätt till skattereduktion för arbetsresor för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 15 kilometer.

Kortare avstånd än 15 kilometer innebär alltså att man inte får någon skattereduktion. Enligt dagens regler motsvarar beloppsgränsen på 11 000 kronor ett reseavstånd på knappt 15 kilometer enkel väg (räknat på 210 arbetsdagar).

Minsta avstånd – 30 kilometer enkel – storstadskommun

En högre avståndsgräns för att få skattereduktion ska gälla för personer som bor och arbetar i storstadskommuner. Storstadskommun ska innebära skattereduktion för den del som överstiger 30 kilometer enkel väg mellan bostad och arbetsplats. Det krävs alltså att man måste både bo och arbeta i en storkommun för att denna regel ska gälla.

Vilka som är storstadskommuner regleras i en bilaga till inkomstskattelagen och är 29 till antalet. Det är:

Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker kommuner.

Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.

Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner.

Övre avståndsgräns – 80 kilometer enkel

Enligt dagens regler finns det ingen begränsning i kronor – avdraget kan rent teoretiskt bli hur stort som helst. Nu föreslås dock en övre avståndsgräns – alltså en begränsning för hur många kilometer som ger skattereduktion. Den gränsen föreslås till 80 kilometer enkel väg.

Beräkning av skattereduktionen

För att ha rätt till skattereduktion krävs att man har minst 30 resdagar under året. Endast resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avståndsgränsen om 15 kilometer (respektive 30 kilometer) ska räknas med. Högst 210 resdagar får ingå i underlaget för skattereduktion. 50 öre per kilometer för den del av avståndet som ligger mellan den nedre och övre avståndsgränsen ska man få i skattereduktion

Läs mer om förslaget

Text Lilian Holm/Account on us