Under tre dagar i maj samlades zonterapeuter från hela Europa i Köpenhamn för att delta på RiEN:s årsmöte.

Zonterapi: RiEN höll sitt årsmöte i Köpenhamn i maj

Reflexology in Europe Network (RiEN) höll sitt årsmöte i Köpenhamn den 5-7 maj. Helene Rühling från nätverksgruppen för zonterapi representerade Kroppsterapeuterna på mötet.

”Efter två långa år fick vi äntligen träffas igen och berätta hur vi har kämpat oss igenom pandemin på olika sätt. En del av oss har klarat sig bättre än andra men med helt nya erfarenheter. De flesta europeiska länder har under pandemin varit helt nedstängda under perioder, vilket har varit enorma påfrestningar för ekonomin. Många zonterapeuter har då skapat sig nya inkomster såsom onlinekurser och/eller skaffat sig nya nätverk.

Närvarande länder på årets möte var; Holland, Sverige, Danmark, Belgien, England, Tyskland, Frankrike och Portugal. Idag består RiEN av 32 organisationer och 36 skolor från hela Europa.

RiEN har nu gått över till att vara en juridisk förening, vilket ger mer tyngd i vad vi gör. Det finns planer på att göra mindre grupper inom föreningen för att lättare kunna fokusera på olika ämnen. Bland annat, event, forskning och utbildning.

Vår ordförande Eduaro Luis från Madeira jobbar hårt för att zonterapi ska bli mer erkänt och att vi ska synas så mycket som möjligt. Eduardo undervisar till exempel medicinsk personal bland annat sjuksköterskor i zonterapi. Det pågår även ett volontärprojekt som handlar om ”Barn med cancer”. Vi försöker med gemensamma krafter att hitta så många vägar som möjligt till att bli synliga. Bland annat genom att vara aktiva i sociala medier, arrangera event, skriva artiklar och besöka skolor  Vi behöver också bli bättre på att invitera varandra på olika ”workshops” och kurser.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Spanien och året efter är det Sveriges tur att vara värd för mötet.”

Helene Rühling, Nätverksgruppen för Zonterapi

Text Helene Rühling Foto RiEN