Workshops på Inspirationsdagen

Under Inspirationsdagen erbjuder vi tre workshops som kommer att ledas av Mattias Lüppert, Daniel Heed och Idun Klockevi. Här får de berätta lite om sig själva och om sina workshops.

Mattias Lüppert

Mattias Lüppert leder workshop om AMT

Vad ska workshopen handla om?

– Jag ska hålla en presentation om en behandlingsteknik som kallas Avancerad manuell terapi (AMT). Där ligger fokus på segmentell rörelsepalpation av en led och mobiliserande behandling. Detta är en bra och effektiv metod vid såväl undersökning för bedömning som vid behandling tack vare segmentspecificiteten.

Kan du förklara lite närmare?

– Säg att en patient har ont i ländryggen när hen böjer dig framåt. Då vill du kanske undersöka om rörelsen är jämnt fördelad över alla ryggradssegment eller om det ligger en spänning över ett område, som därmed blir rörelsenedsatt. Då skulle det ojämna rörelseuttaget kunna bidra till smärtan vid framåtböjningen. AMT är då ett sätt att undersöka och efter behov behandla området för att återställa normal funktion. Inom AMT undersöker och behandlar vi även mjukdelar som muskler och bindväv.

Du är ju kiropraktor, så med ledmobilisering – menar du kiropraktorns typiska ”knäck”?

– Nej, man brukar skilja på ledmobilisering och ledmanipulation. Med manipulation menar man oftast höghastighetsmanipulation och det många associerar “knaket” med vid en kiropraktisk behandling. Det gör vi inte inom AMT-tekniken och således heller inte på workshopen. Det vi gör är ledmobilisering. Den är lika segmentspecifik som manipulationen men utan impuls, alltså med långsamma mjuka rörelser i låg hastighet.

Är det någon specifik kroppsdel som står i fokus?

– Den här gången blir det fokus på ländryggen, även om tekniken kan användas på alla områden.

Vad kan jag förvänta mig att gå hem med efter workshopen?

– Du får en inblick i en teknik som kan hjälpa många tillstånd, som hittills varit svårlösta med generell kroppsterapi eller träning. Och förslag på hur dessa kan adresseras.

Hur kan jag förbereda mig?

– Repetera rörelseapparatens anatomi, det kan du aldrig kunna för mycket av! Det gör det lättare att hänga med i resonemanget och är ett bra sätt att direkt förstå vad jag pratar om. Men man måste inte, det går bra att komma på workshopen ändå.

Fakta

Namn: Mattias Lüppert
Gör: Kiropraktor som driver egen klinik och undervisar sedan 20 år. Är även ingenjörsutbildad och har därmed ett extra fokus på klinisk biomekanik, anatomi och fysiologi.
Aktuell med: Håller workshop i AMT på Inspirationsdagen 2024
Verksam i: Göteborg

 

Daniel Heed

Daniel Heed håller workshop om nacken

Hallå där, Daniel Heed! Du är osteopat och ska hålla en workshop på Inspirationsdagen 20 april. Vad ska den handla om?

– Det stämmer, workshopen ska handla om nacken. Vi ska palpera igenom nacken, halsryggens och huvudets strukturer; muskler, fascia, kärl och nerver. Vi ska gå igenom olika tekniker som kan användas.

Kan du ge något exempel?

–  Dels kommer vi att använda MET (Muscle Energy Technique), dels pressur. Det blir en workshop där man kan få mycket inspiration till sin kliniska vardag.

Får jag som deltagare själv testa?

–  Ja, absolut, jag kommer att göra en demonstration och sedan får alla testa teknikerna. Så det blir teori varvat med praktik. Det blir också utrymme för att ställa frågor och reflektera.

Jag har förstått att du är van att undervisa?

–  Ja, jag har undervisat i närmare 20 är, det gör jag vid sidan av kliniskt arbete på Göteborgs osteopatklinik och mitt jobb på Kaddio. Jag har tidigare varit rektor i sju år på Osteopathögskolan och engagerad i styrelsen för att akademiskt nätverk för osteopatutbildning i Europa.

Vilka är dina favoritämnen?

– Klinisk anatomi och embryologi om jag ska välja!

Kan jag komma som jag är till workshopen, eller behöver jag förbereda mig?

– Du kan komma som du är, men det är en fördel om du lyssnade på min onlineföreläsning om nacken som jag höll för Kroppsterapeuternas medlemmar i december, och om du är lite påläst om nackens strukturer. Då kan få mer ut av workshopen, men det är inget krav!

Slutligen, vill du berätta kort om vad en osteopat gör?

– En osteopat läser en fyra år lång högskoleutbildning där man lär sig grundläggande om hur kroppen fungerar och hur den hänger ihop på olika plan. En osteopat gör kliniska tester, bedömningar och ger därefter manuella behandlingar. Det kan innebära manipulation av leder, mjukdelsbehandling samt indirekta tekniker som syftar till att lugna kroppens strukturer, till skillnad från aktiv behandling, som att stretcha, massera.

Fakta

Namn: Daniel Heed
Gör: Osteopat med egen mottagning, utbildar i osteopati samt jobbar med utveckling av journalsystemet Kaddio.
Aktuell: Håller en workshop om nacken på Inspirationsdagen 2024.
Verksam i: Göteborg.

 

Idun Klockevis workshop handlar om känslor och energier vid behandling

Hallå Idun Klockevi, vad ska din workshop handla om?

– Den ska handla om förståelsen för hur vårt undermedvetna påverkar oss och vår omgivning. Om hur andras undermedvetna påverkar dem och deras omgivning, vilket är vi. Som terapeut är det viktigt att förstå och kunna hantera det undermedvetna hos både sig själv och hos våra klienter. Det kommer att handla om hur vi kan lära oss att kommunicera och hantera det undermedvetna för att få bättre effekt i vårt arbete samt i vårt liv. Det här gör att vi kan komma loss ur ekorrhjulet, hitta en sund medvetenhet, livskraft och livslust som skapar energi.

Vad kan jag förvänta mig att gå hem med efter workshopen?

– Kunskap om hur du kan samarbeta med ditt inre och hantera känslor med medföljande energier som kommer fram under behandlingar du ger, och som även finns i vardagen. Även kunskap om vad emotionell intelligens och lågaffektivt bemötande egentligen innebär. Du får lära dig att skilja på om det är dina eller andras känslor du känner, och att kasta ut det som inte är ditt. Kunskapen om att du både får och kan vara landad, lugn och stark i dig själv, samt stänga ute andras känslor och sätta upp skydd.

Får jag testa själv, eller är det mer en demo?

– Du kommer att få prova på och även diskutera!

Hur kan jag förbereda mig?

– Ha en nyfikenhet på och ett intresse av att förstå hur känslor och det omedvetna påverkar både vårt psykiska och vårt fysiska mående. Hur dessa påverkar varandra och hur det i sin tur påverkar vår omgivning. Ha med papper och penna ifall du vill anteckna!

Berätta lite om dig, vad jobbar du med till vardags?

– Till vardags arbetar jag med att lära ut det workshopen handlar om genom olika utbildningar och kurser. Ibland även genom privata sittningar där man får hjälp med att förstå sig på sitt liv och sina känslor och hantera dessa för att få ett bra och hållbart liv. Bland mina klienter finns människor i alla åldrar som vill förstå sig på sig själva och livet, lära sig att hantera sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. De vill utveckla sig själva, och släppa den skapade identiteten för att kunna få fram sin sanna identitet.

Hur kom du in på detta?

– Jag har alltid vetat att det finns något bakom allt det som sägs och ageras. Efter en massa erfarenhet och sökande för att själv må bättre, där jag passerat allt från sjukvård, psykologi, healing och medialitet så har det landat i något som egentligen är en självklarhet för oss när vi föds, där det inte handlar om något fack utan helt enkelt ett naturligt och hållbart liv.

Fakta

Namn: Idun Klockevi
Gör: Utbildare på The Holistic LifeCenter Academy. Beteendevetare med fokus på hållbarhet för både individ och natur.
Aktuell: Håller workshop om känslors och energiers påverkan vid behandling.

 

Anmälan

Anmälan och program till Inspirationsdagen finns på hemsidan under Om oss/Inspirationsdagen 2024

Text Ulrika Hoffer Foto Privat