Den svenska delegationen Rosenterapeuter som deltog på kongressen i Sarajevo.

Världskongress för Rosenmetoden i Sarajevo

Den första veckan i oktober ägde Rosenmetodens världskongress rum i Sarajevo. Rosenterapeuterna Anna Söderlind och Anna Mattsson var på plats och ger här en rapport från kongressen. 

”Vi var en grupp svenska Rosenterapeuter och Rosenlärare som reste till Sarajevo för att vara med på Rosenmetodens världskongress, den åttonde i ordningen.

De första 3 dagarna var riktade till lärare och skolledare. Därefter följde 3,5 dagar där alla som någon gång gått en introduktionskurs i Rosenmetoden var välkomna. Totalt var vi 140 personer från 25 olika länder. Förutom många länder i Europa kom deltagarna från USA, Ryssland, Australien och Israel.

Gemensam grund

Det var enormt inspirerande att träffa kollegor från alla olika kulturer och religioner och det var slående hur lätt det var att knyta an till varandra när vi alla hade en gemensam grund i Rosenmetoden.

Kongressen var arrangerad av Skolan för Rosenmetoden på Balkan. Den skolan startades av de svenska lärarna Annika Minnbergh, Yrsa Kjerrgren och Lotta Johansson. De blev inbjudna till Bosnien första gången 2006 av Vehbija Peksin. Han var en av de bosnier som kom till Sverige under Balkankriget. Flera av dem gick Rosenutbildningen i Sverige och tog med sig arbetet när de flyttade tillbaka.

Rosenmetoden - kongress i Sarajevo

Annika Minnbergh, en av grundarna till Skolan för Rosenmetoden på Balkan tillsammans med Vehbija Peksin.

På skolan går elever från alla länderna på Balkan. Än idag , 30 år efter kriget, är det i samhället i stort väldigt uppdelat mellan de olika nationaliteterna. Rosenskolan är en av de få platser där de alla kan samarbeta. Marion Rosens vision om Rosenmetoden som en väg till fred har här blivit verklighet. En av kongressens höjdpunkter var när alla deltagarna från Balkan klev fram och sjöng tillsammans.

Yttre och inre gränser

Temat för kongressen var ”Peace Across Inner and Outer Borders.” Yllka Soba som skulle hålla föreläsningen på det temat är en elev på Rosenskolan och från Kosovo. Temat blev extra aktuellt när gränsen som hon skulle passera för att komma till Sarajevo och kongressen plötsligt stängdes. Hon fick  i stället hitta en alternativ resrutt och kom därför till kongressen ett dygn senare än tänkt, precis i tid för att hålla sitt anförande.

Rosenmetoden - Kongress i Sarajevo

Yllka Soba från Kosovo var en av föreläsarna på kongressen.

Dagarna var fyllda av olika inspirerande workshops, tre stycken parallellt hela tiden där Rosenmetoden blev belyst från olika håll.

Med oss tillbaka hem tog vi massor av inspiration och en större samhörighet med kollegor världen över. Förhoppningsvis kommer det leda till större samarbete mellan skolorna framgent.

Text Anna Söderlind och Anna Mattsson Foto Anna Söderlind och Anna Mattsson