Varannan svensk vill starta eget

En ny rapport om företagande visar att varannan svensk drömmer om att starta företag. Hos unga är siffran ännu större. Samtidigt minskar antalet nystartade företag i Sverige.

Självbestämmande, att kunna jobba när och var man själv vill, är några av de främsta orsakerna som gör att många vill starta eget företag. Rapporten visar också att endast tre av tio företagare är kvinnor.

Pengar anges som en av de främsta bromsklossarna för att följa sin dröm. Hos kvinnor är även tilltron till den egna förmågan en bidragande faktor. Både avsaknad av kunskap av att driva företag och rädslan att misslyckas håller kvinnor tillbaka.

Rapporten DRIV är genomförd av företaget Froda och baseras på SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) år 2021 samt en undersökning via Norstats riksrepresentativa webbpanel som inkluderar 6 511 respondenter. Undersökningen genomfördes i februari 2023.

Läs rapporten i sin helhet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock