Vältränade män klarade covid-19 bättre

De män som var vältränade i sena tonåren har inte lika ofta behövt sjukhusvård för covid-19. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Män som gjorde bra ifrån sig på mönstringens fysiska test i sena tonåren har i högre grad kunnat undvika sjukhusvård när de under pandemin fått covid-19, uppemot 50 år senare.

Studien från Göteborgs universitet är baserad på det svenska värnpliktsregistret. Det innehåller data om över 1,5 miljoner svenska män som mönstrat mellan åren 1969 och 2005. Nästan alla dessa män genomgick då både cykeltest och styrketest. Omkring 2 500 av männen i värnpliktsregistret behövde senare sjukhusvård med covid-19, under våren 2020.

Både kondition och styrka påverkade

För studien delade forskarna in männen i tre grupper baserat på deras resultat i konditions- och styrketesten. Data samkördes med sjukhusregistret, intensivvårdsregistret och dödsregistret. Resultaten visar på en tydlig koppling mellan kondition och styrka i ungdomen och risken att behöva sjukhusvård för covidinfektion, mellan 15 och 50 år efter mönstringen.

– På befolkningsnivå kan vi se att både bra kondition och god muskelstyrka i sena tonåren är skyddande faktorer vid covidinfektion. Risken att dö under våren 2020 var hälften så stor om man hade god kondition vid mönstring, jämfört med dem med sämst kondition. För dem som var starka vid mönstringen ser vi en liknande skyddande effekt, säger Agnes af Geijerstam, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som är studiens huvudförfattare.

Stärker immunförsvaret

Det finns sedan tidigare många studier som visat på den skyddande effekten av god fysisk kondition vid en mängd sjukdomstillstånd. Att immunförsvaret blir starkare och inflammationsbenägenheten minskar av fysisk aktivitet är fastställt. En god kondition i ungdomen tros också vara förenad med bättre levnadsvanor och fysisk aktivitet under resten av livet.

– Det är intressant att se att konditionen männen hade för så många år sedan kan kopplas till minskad risk för allvarlig covid. Dagens unga allt mer stillasittande, vilket riskerar att långsiktigt skapa stora problem, inklusive en minskad motståndskraft mot framtida virala pandemier. Barn och unga måste få goda möjlighet att röra på sig, säger Agnes af Geijerstam.

Källa: Göteborgs universitet

 

Text Ulrika Hoffer Foto Istock