Stickning minskar psykisk ohälsa

Stickning kan stärka personer som lever med psykisk ohälsa, visar en studie från Göteborgs universitet. Handarbetet ger möjlighet att hitta ett lugn och skapa struktur i vardagen.

Studien har undersökt hur personer som lever med psykisk ohälsa själva uttrycker vad stickning betyder för deras hälsa. Forskarna har samlat in 600 inlägg från ett internetforum där personer som stickar diskuterar sin hobby med andra. Inläggen blev analyserade med etablerade vetenskapliga metoder för analys av innehåll.

Resultaten visar tre tydliga spår för hur stickningen kan påverka hälsan. Handarbetet upplevs ge möjlighet att varva ner i vardagen. Hobbyn erbjuder också en identitet som stickare och ett kravlöst socialt sammanhang. Enligt studien kan stickningen även skapa en vardagsstruktur som personerna mår bra av.

Källa: Göteborgs universitet, gu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock