Sofia bidrar med mångårig branscherfarenhet i styrelsen

Sofia Waesterberg är PT, zonterapeut samt utbildad inom kost och coachning. Och dessutom ledamot i Kroppsterapeuternas styrelse.

Hej Sofia Waesterberg, hur kom det sig att du engagerade dig i styrelsen?

–  Jag fick frågan från valberedningen efter att ha varit medlem i förbundet ganska lång tid. Om man brinner för de här frågorna så är det lättare att driva dem i ett större sammanhang. När man är många är det lättare än om man gör det själv. En person har svårt att göra något som når ut på politisk nivå.

Vad ser du som viktigaste frågan att driva?

– Hur träning ska få en större plats i människors liv och att det är viktigt att driva frågan om träning som preventionsarbete. Jag tycker att det läggs alldeles för lite fokus på att de val man gör idag har betydelse på sikt. De som investerar pengar och tid genom friskvård kommer att konsumera mindre pengar i form av sjukvård längre fram i livet.

Vad tar du med dig till styrelsemöten i form av egenskaper, erfarenheter och engagemang?

– Jag har varit i branschen lång tid, över 20 år och jag har drivit eget företag, så jag vet vad som är viktigt ur medlemmars perspektiv. Och så är jag utbildad inom många områden, PT, zonterapeut och inom kost och coaching. Så lägger jag ganska mycket tid på att hänga med i vad som händer i branschen.

Text Ulrika Hoffer Foto Maria Annas