Rosenterapeuter möttes digitalt i årets första träff

Rosenmetodens nätverksgrupp har haft årets första digitala träff. Rosenterapeuterna Anna Söderlind och Marianne Svedjemyr var värdar.

Förbundets Rosenterapeuter höll årets första digitala nätverksträff den 8 februari. Vi delade med oss av erfarenheter och fyllde på varandra med energi i vårt utövande.

Vi var 23 deltagare på träffen där vi utforskade vad som kan ställa sig i vägen mellan terapeuten och klienten i en behandling. Anna Söderlind och Marianne Svedjemyr var kvällens värdar och de inledde med att dela med sig av sina erfarenheter, utmaningar och tankar kring detta. Därefter lämnade de fältet fritt och många passade på att dela med sig av erfarenheter och att ställa frågor.

Det blev en träff som berörde det där som är så speciellt för Rosenmetoden: Lyssnandet, närvaron, kontakten, nyfikenheten, rädslorna, orden. Att vi vänder oss till vad som finns bortom spänningen/historien, till vad det är som finns innanför/hållits tillbaka och inte fått ta plats.

Den här korta sammanfattningen avslutar vi med ett av Marions Rosens många kloka ord och råd ”Don’t get lost in the stories”. Stort tack till Anna och Marianne och till er alla som var med och delade stunden

Vi som driver denna grupp för Rosenterapeuter har som ambition att hålla fyra digitala nätverksträffar under året.  Att vara två personer som håller i nätverksgruppen är ett bra koncept. Vi bollar idéer och hjälper varandra att växeldra med den biten som innebär att hålla i träffarna. Nätverkande är viktigt och den nya tidens digitala forum erbjuder ett enkelt sätt att träffa kollegor inom den egna yrkeskategorin.

Nästa nätverksträff är den 4 maj. Inbjudan kommer i april.

Läs mer om Rosenmetoden

Text Lena Karlsson/Ingela Pettersson Foto Lilié Biskopsdotter