Rökstopp minskar risken för depression och stress

Som rökare kan oron vara stor att det ska gå ut över humör och socialt liv att sluta röka. Men det är snarare tvärtom, visar en stor systematisk översiktsartikel publicerad i databasen Cochrane Library. Enligt artikeln hade de som slutat röka minskad risk för att utveckla ångest, depression och stress efter sex veckor.

Studien har samlat data från 102 observationsstudier, som tillsammans har följt över 169 500 personer över tid. De som slutade att röka blev jämförda med de som fortsatte. Och resultatet var tydligt: De som slutade upplevde mindre ångest, mindre depression och mindre stress, utan att rökstoppet gick ut över det sociala livet.

Källa: cochranelibrary.com

Text Ulrika Hoffer Foto Istock