Resan på företaget? Det här gäller för tjänsteresor!

En ren semesterresa kan aldrig bekostas av företaget. Men vad gäller vid tjänsteresor som kombinerar semester med studier eller arbete?

Det finns många typer av tjänsteresor och syftet med resan är den viktigaste punkten att ha klar för sig. Det kan till exempel vara att:

  • sälja eller marknadsföra
  • göra inköp
  • representera företaget
  • gå på extern utbildning
  • delta i interna kurser och konferenser
  • göra studiebesök eller marknadsundersökningar
  • träffa potentiella kunder eller
    leverantörer
  • bli inspirerad

Ur skattesynpunkt är det en avgörande skillnad mellan resor som kan klassificeras som tjänsteresor och resor som räknas som privata. Vid studieresor och liknande resor är det inte ovanligt att en del av resan bedöms vara av privat karaktär. För att kunna bedöma detta måste samtliga omständigheter – som exempelvis syftet med resan, arrangör, program för resan, privata inslag, anknytning till företagets verksamhet och den ekonomiska nyttan av resan – vara invägda.

Sex timmars eller studier per dag

För att studie- och konferensresor samt kurser ska ses som tjänsteresor i sin helhet krävs att resan/kursen inte har för stora inslag av rekreation och att de studiebesök och möten du har kan antas vara till ekonomisk nytta för verksamheten.

Skatteverkets krav är sex timmar per dag för studier eller arbete under resan. Eftersom du kan komma att få frågor om resan lång tid efteråt är det bra att skriva ner en tidplan dag för dag under resan, för att kunna visa Skatteverket vid eventuella frågor.

Källa: driva-eget.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock