Prokrastinering och ohälsa

De flesta av oss skjuter upp saker då och då, men för den som gör det i större utsträckning kan det få konsekvenser för hälsan. Frågan är för vilka och i vilken utsträckning prokrastinering får betydelse för hälsan.

Forskare från bland annat Sophiahemmets universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet har studerat frågan genom att undersöka en grupp studenter från åtta olika universitet. De fick självskatta i vilken grad de har ett uppskjutandebeteende och hur de upplevde sin hälsa inom ett antal områden.

Bland de 3500 studenter som deltog i studien hade de som uppgav att de hade större tendens till prokrastinering högre förekomst av flera hälsoproblem än de som hade lägre grad av prokrastinering.

Bland annat var förekomsten av depression, ångest, sömnproblem och stress högre. Dessutom upplevde de studenter som prokrastinerade oftare smärta i nacke, rygg och axlar. De var även mindre fysiskt aktiva, upplevde större ensamhet och ekonomiska svårigheter.

Studien är baserad på data från den större studien Sustainable University Life study och finns publicerad i den medicinska tidskriften Jama.

Källa: Jama Network

Text Ulrika Hoffer Foto Istock